Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Geodezyjna obsługa inwestycji

słoneczny las

 • mapy z projektem podziału nieruchomości
 • mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych (AutoCAD)
 • inwentaryzacja zieleni
 • geodezyjne opracowanie projektów budowlanych
 • tyczenie obiektów budowlanych i elementów zagospodarowania terenu
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej
 • tyczenie obiektów liniowych, powierzchniowych i kubaturowych
 • inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych, przyłączy i sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary i obliczenia mas ziemnych
 • pomiary metodą przekrojów w procesie projektowania dróg
 • sporządzanie profili podłużnych i poprzecznych obiektów liniowych i inżynierskich
 • zakładanie reperów roboczych
 • pomiary uzupełniające
 • doradztwo techniczne z zakresu geodezji i kartografii na każdym etapie inwestycji